STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 22.01.2016 - PIATOK VEČER

Ťažká kamionová doprava v piatok večer prechádza obcou stále vo väčšom počte a nedodržuje predpísane max. rýchlosti 40 a 50 km/h na prejazde obcou ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiestneným spomaľovačom. 

Kamiony naďalej  ignorujú, že tu bývaju ľudia ! 

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

Hlavná ulica v piatok večer, neuveritelne, stale nás to ešte vie prekvapiť...

V čase o 20:00 v piatok večer sme sa zase čudovali, toľko kamionov na Hlavnej, stále a stále nejaká kolóna...