STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 06.01.2016 - STREDA - TRAJA KRÁLI

Ťažká kamionová doprava aj na Troch Kráľov cez štátny sviatok prechádza obcou a nedodržuje predpísane max. rýchlosti 40 a 50 km/h na prejazde obcou ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiestneným spomaľovačom. 

Kamionov je menej - je štátny sviatok, ale to málo čo prechádza obcou ignoruje, že tu bývaju ľudia ! 

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

Večer po 22:00 kamiony, ktoré cez deň kôli štátnemu sviatku stáli, to dobehli... 

Celú ďalšiu nedeľnú noc až do rána kamiony na Hlavnej ulici zase rušia spánok !

Ani jeden kamion nejde 40 km/h ...