STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 05.01.2016 - UTOROK

Ťažká kamionová doprava aj v novom roku 2016 naďalej nedodržuje predpísane max. rýchlosti 40 a 50 km/h na prejazde obcou ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiestneným spomaľovačom. Naďalej kamiony vo väčšom počte prechádzaju obcou. 

RÝCHLOSŤ KAMIONOV