STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 04.01.2016 - PONDELOK

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v novom roku 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom. Naďalej kamiony vo väčšom počte a vo väčších skupinách prechádzaju obcou. 

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

Blázinec na Hlavnej ulici pokračuje aj v roku 2016 !

Situacia v noci z nedele na pondelok 03.01.2016 v čase cca 23:00, spustu kamionov na Hlavnej ulici brzdi stále pred rodinnými domami v mieste nevhodne umiestneneho spomalovača. Otrasy, piskot brzd, hučanie motora, hluk, vibracie emisie... 

Blázinec na Hlavnej ulici pokračuje aj v roku 2016 !