STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 13.02.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava naďalej aj vo februári 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom. Naďalej kamiony vo väčšom počte a vo väčších skupinách prechádzaju obcou.

Zo štyroch kamionov na Hlavnej ulici sú tri rumunské...  

Na situácii nič nemení ani 30 min. meranie rýchlosti na Hlavnej ulici...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

Na situácii nič nemení ani 30 min. meranie rýchlosti na Hlavnej ulici...