STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 06.02.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava naďalej aj vo februári 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom. Naďalej kamiony vo väčšom počte a vo väčších skupinách prechádzaju obcou.

Zo štyroch kamionov na Hlavnej ulici sú tri rumunské...  

(Ilustračné foto v čase cca 09:00 - 14:00)

RÝCHLOSŤ KAMIONOV