STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 01. - 06.08.2016

Priamo pred rodinnými domami v obci piskanie brzd, hučanie motorov, piskot vzduchu, otrasy, vibracie z brzdenia, nedodržiavanie 40km/h, vyfrezovany asfalt znásobuje hluk z pneumatik... 

Kamiony naďalej aj v auguste 2016 nedodržuju predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. 

Rýchlosť nemá kto merať a fotoradary boli zrušene...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV