STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 23.04.2016 - SOBOTA

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v aprili 2016 nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje zase predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred nevhodne umiesteným spomaľovačom. 

Na situacii nič nemenia ani jedno hodinové akcie policie a to dokonca aj viackrát opakujúce sa počas dňa...

RÝCHLOSŤ KAMIONOV