MÁJ 2015

FOTO - MÁJ - 02.05.2015

FOTO - MÁJ - 07.05.2015

FOTO - MÁJ - 08.05.2015 - NOČNÉ PEKLO POKRAČUJE

FOTO - MAJ - 09.05.2015 - MERANIE RYCHLOSTI V OBCI

FOTO - MÁJ - 09.05.2015 - TEROR POKRAČUJE V SOBOTU

FOTO - MÁJ - 16.05.2015 - TEROR AJ V SOBOTU CEZ DEŇ

FOTO - MÁJ - 23.05.2015 - ČMUHY NA CESTE PRIBÚDAJÚ

FOTO - MÁJ - 30.05.2015 - Akcia meranie rýhlosti kamionov

 

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v máji nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

01.05.2015 - NOČNÉ PEKLO NA HLAVNEJ ULICI

NOČNÉ PRVO-MÁJOVE PEKLO NA HLAVNEJ ULICI !

Hlavnou ulicou 01.05.2015 v noci prechádza neskutočné množstvo kamionov, nikto z nich nedodržiava povolenú max. 40km/h rýchlosť, otrasy, hluk, smrad - proste hotové peklo, v ktorom naďalej žijú obyvatelia Hlavnej ulice !  Za 1 hodinu (cca 23:00 - 00:00) prešlo cca 100 kamionov.

Na 10 minutovom videu prechádza obcou cca 70 kamionov ... 

Za 1 hodinu (cca 23:00 - 00:00) prešlo Hlavnou ulicou cca 100 kamionov ...

Kolony kamionov prechádzali obcou celú noc,  terror pokračoval ďalej v sobotu cez deň .