JÚN 2015

FOTO JÚN - 13.06.2015

FOTO JÚN - 20.06.2015

 

UZAVIERKA CESTY I/73 - Nárast kamionov od 01.05.2015

 

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v mesiaci jún nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

06.06.2015 - BESNENIE POKRAČUJE

Hlavnou ulicou aj v sobotu 06.06.2015 naďalej prechádza zvýšene množstvo kamionov vo veľkých skupinách, nikto z nich nedodržiava povolenú max. 40 km/h a 50 km/h rýchlosť, otrasy, hluk, smrad - proste hotové peklo, v ktorom naďalej žijú obyvatelia Hlavnej ulice !  V noci nie je možné normálne spať ! Hluk v noci vo vnútornom priestore RD stále prekračuje povolenú hodnotu až o 4 dB a vo vonkajšom priestore až o viac ako 10 dB...

V sobotu 06.06.2015 boli biele pruhy optickej brzdy nastriekane novou farbou...