APRÍL 2015

FOTO - APRÍL - 25.04.2015

FOTO - ČMUHY Z BRZDENIA KAMIONOV - 25.04.2015

 

Ťažká kamionová doprava naďalej aj v apríli nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.

RÝCHLOSŤ KAMIONOV

STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY 11.04.2015 - SOBOTA