FOTO 2014

Aktuálne fotografie stavu nákladnej dopravy na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

Ťažká kamionová doprava nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť  50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.