KOLÓNY KAMIONOV

(Stav: 28.02.2015)  Kolona 4-5 aj dokonca 6 kamionov prechádza bežne obcou nepovolenou rýchlosťou a to dokonca aj cez víkend... Ako preukázali merania v smere na Hriadky (kde je 40km/h) pohybujúce sa vozidlá väčšinou prekračujú uvedenú povolenú rýchlosť - nie je zvláštnosťou, že menšia kolóna NA sa pohybuje v tomto smere rýchlosťou 60 až 70 km/h. Samostatne jazdiace NA, a najmä OA, sa takouto rýchlosťou v tomto smere pohybujú bežne (znalecký posudok hluku strana 15).

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci !

Počas merania hluku (jul-2014) bola priebežne sledovaná rýchlosť vozidiel. V referenčnom časovom intervale noc približne 30 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 30 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maxi-málnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 30% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 10% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

V referenčnom časovom intervale deň a večer približne 35 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 40 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 20 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 5 %z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h (meranie hluku jul-2014).

 

FOTO 2015

14.03.2015 - RUSKE KAMIONY

14.03.2015 - DOPRAVA V NOCI

01.05.2015 - PRVOMÁJOVE PEKLO

08.05.2015 - PEKLO POKRAČUJE

STAV: SOBOTA 28.02.2015

Ťažká kamionová doprava v kolónach 2-3-4-5 aj dokonca 6 kamionov naďalej nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.

 

 

 

 

STAV: FEBRUAR 2015 - NOC

V noci ťažká kamionová doprava a to aj v kolónach naďalej nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 40 km/h na prejazde obcou smerom na Hriadky, na vjazde do obce smerom na Parchovany nedodržuje predpísanú max. rýchlosť 50 km/h ako aj naďalej brzdí priamo pred rodinnými domami v obci pred spomaľovačom.